Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3796
Title: Молекулярна генетика та технології дослідження геному
Other Titles: Молекулярная генетика и технологии исследования генома
Molecular genetics and genome research technology
Authors: Гиль, Михайло Іванович
Гиль, Михаил Иванович
Gill, Michael
Сметана, Олександр Юрійович
Сметана, Александр Юрьевич
Smetana, Olexandr
Юлевич, Олена Іванівна
Юлевич, Елена Ивановна
Ulevich, Olena
Баркарь, Євген Володимирович
Баркарь, Евгений Владимирович
Barkar, Evgen
Горбатенко, Ігор Юрійович
Горбатенко, Игорь Юрьевич
Horbatenko, Ihor
Нежлукченко, Т. І.
Нежлукченко, Т. И.
Nezhlukchenko, T.
Барановський, Д. І.
Барановский, Д. И.
Baranovsky, D.
Повод, М. Г.
Povod, M.
Keywords: будова спадкового матеріалу
структурна організація геномів біоти
відтворення генетичної інформації
реалізація генетичної інформації
концепція транскриптосоми
котранскрипційна модифікація РНК
посттранскрипційна модифікація РНК
модифікація РНК
біосинтез білку
рибосоми
експресія генів
захист спадкового апарату
відновлення спадкового апарату
генетична інженерія
геноміка
дослідження генома
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Молекулярна генетика та технології дослідження геному : навч. посіб. / М. І. Гиль, О. Ю. Сметана, О. І. Юлевич [та ін.] ; за ред. професора М. І. Гиль. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 280 с.
Abstract: У навчальному посібнику подано теоретичні основи молекулярно-генетичних процесів, які мають розвиток і використання в народному господарстві країни та поширені у світі, а також є актуальними для біотехнологічної галузі, агропромислового виробництва. Автори приділили увагу поясненню сутті основних генетичних процесів молекулярного рівня організації матерії, зокрема будови спадкового апарату й структурної організації геномів біоти, механізмів передачі спадкової інформації та її реалізації у вигляді пептидних сполук, регуляції активності генів, захисту і відновлення спадкового апарату, технологій рекомбінантної ДНК, генетичної інженерії, ДНК-технології дослідження генома. Навчальний посібник містить детальну інформацію і розрахований на студентів напряму підготовки 6.051401 – «Біотехнологія».
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3796
Appears in Collections:Навчальні посібники (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МГ (16) 5.pdf9,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.