Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3850
Title: Підвищення якості проектно-конструкторської підготовки інженерів-механіків
Authors: Баранова, Олена Володимирівна
Баранова, Елена Владимировна
Baranova, Olena
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Баранова О. В. Підвищення якості проектно-конструкторської підготовки інженерів-механіків / О. В. Баранова // Розвиток українського села – основа аграрної реформи України : матеріали Причорноморської регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу 20 - 22 квітня 2016 р / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2016. - С. 201-207.
Abstract: В статті розглядається модель підвищення якості проектно- конструкторської підготовки майбутніх інженерів-механіків в аграрних ВНЗ з використанням модульного навчання. Розглянуто та обґрунтовано компоненти моделі та проаналізовано етапи кожного з компонентів моделі.
В статье рассматривается модель повышения качества проектно- конструкторской подготовки будущих инженеров-механиков в аграрных ВУЗах с использованием модульного обучения. Рассмотрены и обоснованы компоненты модели, а также проанализированные этапы каждого из компонентов модели.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3850
Appears in Collections:Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні (Інженерно-енергетичний факультет) - 2016
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Баранова_200-207_Проф-викл скл_тези_2016.pdf326,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.