Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3891
Title: Зависимости статических индукционных пространственных преобразователей с витым магнитопроводом
Authors: Садовий, Олексій Степанович
Садовой, Алексей Степанович
Sadovoi, Alexei
Циганов, Олександр Миколайович
Цыганов, Александр Николаевич
Tsyiganov, Aleksandr
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Садовый А. С. Зависимости статических индукционных пространственных преобразователей с витым магнитопроводом / А. С. Садовий, А. Н. Цыганов // Розвиток українського села – основа аграрної реформи України : матеріали Причорноморської регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу 20 - 22 квітня 2016 р. / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2016. - С. 37-43.
Abstract: В данной статье получены основные аналитические зависимости в виде целевых функций, необходимых для оптимизации главных размеров и геометрических соотношений активной части трехфазных трансформаторов с витым «безотходным» разрезным стыковым пространственным магнитопроводом.
У даній статті отримані основні аналітичні залежності у вигляді цільових функцій, необхідних для оптимізації головних розмірів і геометричних співвідношень активної частини трифазних трансформаторів з крученим «безвідходним» розрізним стикових просторовим магнітопроводом.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3891
Appears in Collections:Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні (Інженерно-енергетичний факультет) - 2016
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Садовый_37-43_Проф-викл скл_тези_2016.pdf562,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.