Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3923
Title: Мобільні енергетичні засоби з електричним приводом в сільському господарстві
Authors: Гавриш, Валерій Іванович
Гавриш, Валерий Иванович
Havrysh, Valeriy
Шатохін, Максим Юрійович
Шатохин, Максим Юриевич
Shatokhin, Maksym
Keywords: мобільні енергетичні засоби
тяговий електричний привод
гібридні енергетичні установки
безступеневе регулювання трансмісій
Issue Date: 2016
Citation: Гавриш В. І. Мобільні енергетичні засоби з електричним приводом в сільському господарстві / В. І. Гавриш, М. Ю. Шатохін // Розвиток українського села – основа аграрної реформи України : матеріали Причорноморської регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу 20 - 22 квітня 2016 р. / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2016. - С. 207-217.
Abstract: Для сільськогосподарських товаровиробників актуальним є зменшення собівартості продукції, що досягається, у тому числі, шляхом зменшення енергоємності технологічних операцій та покращення їх екологічної складової. Показано, що досягнути цього можливо і за рахунок безступеневого регулювання трансмісій мобільних енергетичних засобів, шляхом використання тягового електричного приводу. Розглянуто сучасний стан розвитку та техніко-економічні показники автомобілів з гібридною енергетичною установкою, тракторів з електричною та електромеханічною трансмісією. Проведено порівняння техніки з традиційним та електричним тяговим приводом. Наведено методичний підхід визначення приведених витрат з урахуванням забруднення атмосфери відпрацьованими газами. Показані обсяги робіт, за яких їх використання аграрними формуваннями може бути доцільним.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3923
Appears in Collections:Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні (Інженерно-енергетичний факультет) - 2016
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prof_vukl_2016_02.pdf406,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.