Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3942
Title: Вища математика
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Шебанин, Вячеслав Сергеевич
Shebanin, Vyacheslav
Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Шебанина, Елена Вячеславовна
Shebanіna, Olena
Атаманюк, Ігор Петрович
Атаманюк, Игорь Петрович
Atamanyuk, Igor
Богза, Володимир Григорович
Богза, Владимир Григорьевич
Bogza, Vladimir
Цепуріт, Олена Вікторівна
Цепурит, Елена Викторовна
Tsepurit, Elena
Богданов, Сергій Іванович
Богданов, Сергей Иванович
Bogdanov, Sergey
Шептилевський, Олексій Вікторович
Шептилевский, Алексей Викторович
Sheptilevskiy, Aleksey
Євстрат’єв, Сергій Вікторович
Евстратьев, Сергей Викторович
Evstratjev, Sergej
Keywords: вища математика
числові та функціональні ряди
контрольні завдання
розрахункові завдання
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Вища математика [Електронний ресурс] : контр. завд. для самост. роботи з теми : "Числові та функціональні ряди" для студ. денної та заочної форми навч. напрямів підготовки 6.030509-Облік та аудит, 6.030601-Менеджмент, 6.030601-Менеджмент ЗЕД, 6.0305080Фінанси та кредит та ін. / уклад. В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, І. П. Атаманюк, В. Г. Богза, О. В. Цепуріт, С. І. Богданов, О. В. Шептилевський, С. В. Євстрат'єв. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 55 с.
Abstract: Вища математика як навчальна дисципліна є однією з основних при підготовці висококваліфікованих фахівців у вищих навчальних закладах. Числові та функціональні ряди є одним з основних розділів курсу вищої математики, має велике практичне значення і застосовується в різних областях наукової та практичної діяльності.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3942
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shebanin_V.VM_Chiclovi.pdf899,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.