Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3959
Title: Вища математика. Диференціальне числення функції однієї змінної (Модуль 5)
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Шебанин, Вячеслав Сергеевич
Shebanin, Vyacheslav
Атаманюк, Ігор Петрович
Атаманюк, Игорь Петрович
Atamanyuk, Igor
Богза, Володимир Григорович
Богза, Владимир Григорьевич
Bogza, Vladimir
Цепуріт, Олена Вікторівна
Цепурит, Елена Викторовна
Tsepurit, Elena
Богданов, Сергій Іванович
Богданов, Сергей Иванович
Bogdanov, Sergey
Шептилевський, Олексій Вікторович
Шептилевский, Алексей Викторович
Sheptilevskiy, Aleksey
Євстрат’єв, Сергій Вікторович
Евстратьев, Сергей Викторович
Evstratjev, Sergejy
Keywords: вища математика
розрахункові завдання
розв’язання задач
диференціал функцій
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Вища математика. Диференціальне числення функції однієї змінної (Модуль 5) [Електронний ресурс] : завдання та метод. реком. для самост. роботи студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.100101-"Енергетика та електротехнічні системи в агропром. комплексі", 6.100102-"Процеси, машини та обладнання агропром. виробництва" / уклад. В. С. Шебанін, І. П. Атаманюк, В. Г. Богза, О. В. Цепуріт, С. І. Богданов, О. В. Шептилевський, С. В. Євстрат'єв. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 53 с.
Abstract: Матеріал даного посібника складається з двох основних розділів: розрахункових завдань та методичних рекомендацій. Розрахункові завдання розподілено на групи за тематикою та методами розв’язання. Студент за своїм варіантом у відповідності зі списком групи обирає завдання з кожної групи задач. В методичних рекомендаціях пропонуються приклади розв’язання задач з кожної теми з повним обґрунтуванням.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3959
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shebanin_V.Vysha_matem_mod_5_Samost.pdf330,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.