Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4336
Title: Економіка виробництва
Authors: Горобченко, Оксана Анатоліївна
Горобченко, Оксана Анатолиевна
Нorobchenko, Oksana
Keywords: Виробничий процес
Виробнича структура підприємства
Форми виробництва
чинники виробництва
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Економіка виробництва [Електронний ресурс] : метод. реком. для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. О. А. Горобченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 60 с.
Abstract: Метою дисципліни «Економіки виробництва»є вивчення закономірностей раціонального поєднання засобів виробництва і робочої сили та інших факторів виробництва з метою найбільш ефективного їх використання на підприємстві при виготовленні певного виду продукції, вдосконалення технологічних процесів виробництва сільськогосподарської продукції, формування у здобувачів вищої освіти аграрної сфери економічного мислення, знань, навичок, світогляду, достатніх для ефективного здійснення виробництва на рівні господарської діяльності підприємства, розв’язання виробничих завдань, визначення професійної компетентності менеджерів, їх підготовленості до практичної діяльності.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4336
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonomika vyrobnytstva_praktika.pdf582,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.