Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4439
Title: Економічна кібернетика
Authors: Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Shebanina, Elena
Домаскіна, Марина Анатоліївна
Domaskina, Marina
Хилько, Іван Іванович
Khilko, Ivan
Тищенко, Світлана Іванівна
Tischenko, Svetlana
Клочан, Ірина Володимирівна
Klochan, Irina
Ручинська, Наталія Сергіївна
Ruchinskaya, Natali
Keywords: теоретичне навчання
Курсова робота
пропозиції практиків
розрахунок показників
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Економічна кібернетика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "бакалавр" напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" та спеціальності 051 "Економіка" денної форми навчання / уклад. : О. В. Шебаніна, М. А. Домаскіна, І. І. Хилько, І. В. Клочан, С. І. Тищенко, Н. С. Ручинська. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 30 с.
Abstract: Методичні рекомендації до написання курсових робіт складено для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.030502 – «Економічна кібернетика» галузі знань «Економіка і підприємництво» освітнього ступеня «бакалавр». Наведено методику виконання курсової роботи, що передбачає ґрунтовне опрацювання, детальний аналіз, критичну оцінку літературних джерел із досліджуваної теми, аналіз проблемних питань, цифрового матеріалу, розробку пропозицій та визначення напрямів удосконалення діючої практики.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4439
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonomichna kibernetika.pdf276,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.