Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4443
Title: Організація та планування діяльності сільськогосподарських підприємств
Authors: Червен, Іван Іванович
Cherven, Ivan
Банєва, Ірина Олексіївна
Baneva, Irina
Іваненко, Тетяна Яківна
Ivanenko, Tetyana
Кушнірук, Віктор Степанович
Kushniruk, Viktor
Калюжна, Олена В’ячеславівна
Kalyuzhnaya, Helen
Кареба, Марина Іванівна
Kareba, Marina
Піюренко, Ілона Олексіївна
Pіyurenko, Ilona
Keywords: застосування засобів хімізації
впровадження нових сортів
впровадження нової породи тварин
поліпшення земельних угідь
Планування урожайності
Планування обсягів виробництва
Розробка технологічних карт
Планування собівартості виробництва
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Організація та планування діяльності сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] : практикум / І. І. Червен, І. О. Банєва, Т. Я. Іваненко [та ін.] ; за ред. проф. І. І. Червена. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 450 с.
Abstract: Організація та планування діяльності сільськогосподарських підприємств: практикум : / [І.І.Червен, І.О.Банєва, Т.Я.Іваненко та ін.]; за ред. професора І.І.Червена. - Миколаїв : МНАУ, 2018.- 205 с. Розглянуті методики організаційно-економічного обґрунтування різних варіантів організації виробництва і праці в аграрному секторі, планування діяльності сільськогосподарських підприємств. Практикум складений для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів аграрного профілю усіх форм навчання. Практикум може бути корисним для системи підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів підприємств різних форм власності.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4443
ISBN: 978-617-7149-28-5
Appears in Collections:Підручники (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organizaciya ta planuvannya diyalnosti silskogospodarskih pidpriyemstv.pdf1,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.