Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4628
Title: Експлуатація машин і обладнання
Authors: Артюх, Віталій Олександрович
Артюх, Виталий Александрович
Artuykh, Vitaliy
Keywords: сільськогосподарські машини
техніко-економічні показники
технологічні операції
машино-тракторні агрегати
продуктивність
машиновикористання
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Експлуатація машин і обладнання [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання курсового проекту студ. денної форми навч. напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового вироб." / уклад. В. О. Артюх. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 159 с.
Description: В сучасному індустріально-розвинутому рослинництві майже всі техноло- гічні операції механізовані і виконуються енергетичними засобами з набором машин та знарядь, а також окремими самохідними машинами. За- вдання інженера, Інженерної служби в цілому, полягає в тому, щоб забезпе- чити високу якість роботи машин, для чого необхідне оптимальне комплек- тування агрегатів, тобто вибір машин певного рівня досконалості, ширини захвату, певної продуктивності і вартості, тощо. А це залежить від можливо- стей господарства, від умов і особливостей використання машин, від ене- ргетичних засобів, від раціональних варіантів придбання, агрегатування і застосування та функціонування сільськогосподарської техніки.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4628
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Artuh_V.EMO_Kurs.pdf1,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.