Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4630
Title: Електричне освітлення та електротехнології
Authors: Садовий, Олексій Степанович
Садовой, Алексей Степанович
Sadovoy, Oleksiy
Keywords: електротехнології
оптичне випромінювання
освітлювальні установки
електроенергія
електрообладнання
електричне освітлення
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Електричне освітлення та електротехнології [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання курсової роботи для студ. денної форми навч. напряму підготовки 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропром. комплексі" / уклад. О. С. Садовий. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 71 с.
Description: Оптич- не випромінювання є дуже важливим технологічним фактором, за допомогою якого можлива інтенсифікація різноманітних процесів сільськогосподарсько- го виробництва. Дія оптичного випромінювання на сільскогосподарські біо- логічні об’єкти досить різноманітне. Воно відіграє важливу роль у життєдія- льності людей і тварин, суттєво впливає на урожайність рослин. Види дії оп- тичного випромінювання розрізняють на світлову, фотосинтетичну, фотопе- ріодичну, терапевтичну, бактерицидну, мутагенну.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4630
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadovyi_O.El_osv_ta_elektrotehn_Kurs.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.