Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4643
Title: Загальна біотехнологія
Authors: Юлевич, Олена Іванівна
Юлевич, Елена Ивановна
Ulevich, Olena
Keywords: біотехнологія
екологічні проблеми
природні ресурси
промислова біотехнологія
біологічні процеси
сільське господарство
мікроорганізми
культивування
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Загальна біотехнологія [Електронний ресурс] : метод. реком. для самост. навчання дисц. і виконання лаб. - практ. робіт студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.051401 - "Біотехнологія" / уклад. О. І. Юлевич. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 157 с.
Description: Розвиток біотехнології дозволяє істотно інтенсифікувати виробництво, підвищити ефективність використання природних ресурсів, вирішити екологічні проблеми, створити нові джерела енергії. Можливості біотехнології при міжнародному співробітництві фахівців можуть бути спрямовані на вирішення світових кризових проблем, пов'язаних з поповненням дефіциту білка та енергії, запобіганням небезпечних захворювань, охороною навколишнього середовища.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4643
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ulevich_O.Zag_bioteh_Samost_LPR.pdf2,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.