Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4682
Title: Міжнародна економіка
Authors: Гончаренко, Ірина Василівна
Гончаренко, Ирина Васильевна
Honcharenko, Iryna
Ключник, Альона Володимирівна
Ключник, Алена Владимировна
Klyuchnik, Alena
Галунець, Наталія Іванівна
Галунец, Наталия Ивановна
Galunets, Natalia
Keywords: міжнародна економіка
економічна політика
ринкові відносини
конкурентоспроможність
рух капіталу
зовнішньоекономічна діяльність
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Міжнародна економіка [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання курсових робіт студ. денної форми навч. напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" ф-ту менеджменту / уклад. І. В. Гончаренко, А. В. Ключник, Н. І. Галунець. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 36 с.
Description: Актуальність дисципліни “Міжнародна економіка” полягає в тому, що вона є невід’ємною складовою професійної підготовки фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, її роль посилюється євроінтеграційними тенденціями економіки України та вимогами Болонського процесу.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4682
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Goncharenko_I.ME_Kurs.pdf360,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.