Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4739
Title: Переддипломна практика
Authors: Ключник, Альона Володимирівна
Ключник, Алена Владимировна
Klyuchnik, Alena
Гончаренко, Ірина Василівна
Гончаренко, Ирина Васильевна
Honcharenko, Iryna
Галунець, Наталія Іванівна
Галунец, Наталия Ивановна
Galunets, Natalia
Keywords: виробнича практика
професійні навички
мета та завдання
правила оформлення
індивідуальні завдання
самостійна діяльність
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Переддипломна практика [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо проходження переддипломної практики для студ. спец. 8.03060104 "Менеджмент ЗЕД" денної та заочної форми навч. / уклад. А. В. Ключник, І. В. Гончаренко, Н. І. Галунець. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 54 с.
Description: Конкурентоспроможність менеджерів нового покоління в умовах сучасного ринку визначається їх теоретичною підготовкою та набутими навичками практичного застосування отриманих знань. Практична підготовка спрямована на оволодіння студентами системою професійних вмінь та навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, і має сприяти саморозвитку здобувача вищої освіти, в тому числі розвитку рис особистості менеджера.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4739
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kluchnyk_A.PP.pdf589,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.