Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4809
Title: Управління якістю
Authors: Кареба, Марина Іванівна
Кареба, Марина Ивановна
Kareba, Marina
Keywords: управління якістю
конкурентоспроможність
менеджмент якості
якість продукції
організація процесів
економічні розрахунки
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Управління якістю [Електронний ресурс] : метод. реком. для самост. вивчення дисц. та викон. контр. робіт для студ. заоч. форми навч. спец. 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / уклад. М. І. Кареба. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 25 с.
Description: Згідно з сучасними підходами якість є універсальним і всеосяжним поняттям, під яким розуміється не тільки якість продукції та послуг, які ми споживаємо, а й якість навколишнього середовища, якість людських стосунків, якість життя в цілому. Отже, якість постає мірою взаємовідносин суб’єктів господарювання в процесі ведення якісного бізнесу.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4809
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kareba_M.Upravl_Kontr._Zaoch.pdf321,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.