Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4955
Title: Вища математика
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Шебанин, Вячеслав Сергеевич
Shebanin, Vyacheslav
Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Шебанина, Елена Вячеславовна
Shebanіna, Olena
Богза, Володимир Григорович
Богза, Владимир Григорьевич
Bogza, Vladimir
Keywords: вища математика
математична статистика
лінійне програмування
матриця
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Вища математика: контрольні завдання та методичні рекомендації [Електронний ресурс] : для самост. роботи студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.0950102 ТВППТ / [уклад. В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, В. Г. Богза та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 156 с.
Description: Завдання до самостійної роботи над розрахунковими роботами охоплюють розділи: “Елементи лінійної алгебри”, “Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії в просторі”, “Похідна та диференціал функції” , “Невизначний та визначний інтеграл”, “Теорія ймовірностей”, “Елементи лінійного програмування”, “Елементи математичної статистики” передбачені програмою з вищої математики для студентів спеціальності 6.130200 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” та для студентів спеціальності 6.051401 “Біотехнологія”
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4955
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shebanin_V.VM_Kontr_sam.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.