Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/496
Title: Динаміка складових частин молока у корів української червоної молочної породи.
Динамика составных частей молока у коров украинской красной молочной породы.
Dynamics of components of milk in cows Ukrainian Red Dairy Breed.
Authors: Назаренко, Інна Валеріївна
Куликовський, Денис Олександрович
Назаренко, Инна Валериевна
Куликовский, Денис Александрович
Nazarenko, Inna
Kulikovskii, Denis
Keywords: Вміст жиру
вміст білка
продуктивність
показники
Содержание жира
содержание белка
производительность
показатели
Fat content
protein content
performance
indicators
Issue Date: 2008
Citation: Назаренко І. В. Динаміка складових частин молока у корів української червоної молочної породи / І. В. Назаренко, Д. О Куликовський // Новітні технології скотарства у ХХІ столітті : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Миколаїв, 4-6 верес. 2008 р. – Миколаїв : Миколаївська обласна друкарня, 2008. – С. 55-57
Abstract: В умовах племзаводу «Зоря» проведено дослідження щодо встановлення залежності молочного жиру та білка з метою виведення формули прогнозування вмісту цих показників у молоці корів.
В условиях племзавода «Заря» проведены исследования по установлению зависимости молочного жира и белка с целью выведения формулы прогнозирования этих показателей в молоке коров.
In the breeding farm "Zarya" a study based on establishing milk fat and protein to output the content of these formulas predict performance in cow milk.
Description: Науковий керівник Назаренко Інна Валеріївна, к. с.-г. н., доцент
URI: http://hdl.handle.net/123456789/496
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
назаренко2.pdf190,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.