Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4976
Title: Дослідження функцій та побудова графіків
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Шебанин, Вячеслав Сергеевич
Shebanin, Vyacheslav
Богза, Володимир Григорович
Богза, Владимир Григорьевич
Bogza, Vladimir
Атаманюк, Ігор Петрович
Атаманюк, Игорь Петрович
Atamanyuk, Igor
Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Шебанина, Елена Вячеславовна
Shebanіna, Elena
Цепуріт, Олена Вікторівна
Цепурит, Елена Викторовна
Tsepurit, Elena
Keywords: вища математика
дослідження функцій
побудова графіків
логічне мислення
диференціальне числення
економіка та механіка
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Дослідження функцій та побудова графіків: методичні рекомендації [Електронний ресурс] : для самост. роботи студ. денної форми навч. 6.030509 - Облік та аудит, 6.030601 - Менеджмент, 6.030601 - Менеджмент ЗЕД, 6.030508 - Фінанси та кредит та ін. / уклад. В. С. Шебанін, В. Г. Богза, І. П. Атаманюк, Л. П. Щебаніна, О. В. Цепуріт, І. І. Хилько, С. І. Богданов, О. В. Шептилевський, С. В. Євстрат'єв, Є. Є. Самойленко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 39 с.
Description: У даних методичних рекомендаціях подано матеріал для чотирьох лабораторних робіт, які є частиною програмного навчального та контролюючого комплексу, охоплюючого всі основні розділи вищої математики. Теми лабораторних робіт стосуються дослідження функцій за допомогою методів диференціального числення та побудови їх графіків.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4976
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shebanin_V.DFPG_Sam_2014.pdf355,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.