Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4977
Title: Вища математика
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Шебанин, Вячеслав Сергеевич
Shebanin, Vyacheslav
Богза, Володимир Григорович
Богза, Владимир Григорьевич
Bogza, Vladimir
Атаманюк, Ігор Петрович
Атаманюк, Игорь Петрович
Atamanyuk, Igor
Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Шебанина, Елена Вячеславовна
Shebanіna, Elena
Цепуріт, Олена Вікторівна
Цепурит, Елена Викторовна
Tsepurit, Elena
Keywords: вища математика
лінійне програмування
розрахункові завдання
лінійна алгебра
аналітична геометрія
диференціальні рівняння
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Вища математика: методичні рекомендації та контрольні завдання для виконання розрахунково-графічних робіт № 1, 2 (Модулі 01 "Елементи лінійної алгебри", 02 "Елементи аналітичної геометрії", 03 "Елементи вектор. алгебри та аналітичної геом. в прост.") [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навч. 6.030509 - Облік та аудит, 6.030601 - Менеджмент, 6.030601 - Менеджмент ЗЕД, 6.030508 - Фінанси та кредит [та ін.] / уклад. В. С. Шебанін, В. Г. Богза, І. П. Атаманюк, Л. П. Щебаніна, О. В. Цепуріт, І. І. Хилько, С. І. Богданов, О. В. Шептилевський, С. В. Євстрат'єв, Є. Є. Самойленко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 103 с.
Description: Методичні рекомендації створено відповідно до програми курсу „Вища математика” для студентів вищих навчальних аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Дані методичні рекомендації охоплюють розрахунково-графічні роботи №1 „Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Аналітична геометрія на площині” та №2 „Аналітична геометрія в просторі”.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4977
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shebanin_V.Visha_matem_Kontr_RGR_1_2.pdf989,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.