Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5007
Title: Інженерна та комп'ютерна графіка
Authors: Степанов, Сергій Миколайович
Степанов, Сергей Николаевич
Stepanov, Serhii
Павлюченко, Ірина Сергіївна
Павлюченко, Ирина Сергеевна
Pavlyuchenko, Iryna
Keywords: інженерна графіка
технічні креслення
стандарти ЄСКД
графічні роботи
конструкторська документація
самостійна робота
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Інженерна та комп'ютерна графіка: методичні рекомендації для виконання графічних робіт та самостійної роботи студентів з теми: "Проекційне креслення" [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навч. напрямів підгот.: 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в АПК", 6.100102 "Процеси, машини та обладнання" / уклад. С. М. Степанов, І. С. Павлюченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 50 с.
Description: Інженерна графіка в нашому житті має важливе значення. Виготовлення будь-якого виробу починається зі створення його креслення, яке дозволяє не тільки визначити форму і розміри всіх частин виробу, але й отримати наглядну уяву про нього.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5007
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepanov_S.IKG_Graf_2014.pdf2,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.