Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5010
Title: Креативний менеджмент
Authors: Калюжна, Олена В’ячеславівна
Kalyuzhnaya, Helen
Keywords: Формування креативної особистості
Мотивування творчості
Управління креативністю
Менеджер креативного типу
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Креативний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент", денної форми навчання / О. В. Калюжна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 63 с.
Abstract: Забезпечення невпинного розвитку підприємства та його конкурентоспроможності в умовах інтелектуалізації капіталу неможливо без формування персоналу, який володіє необхідними знаннями і компетенціями. В умовах інтелектуалізації капіталу особливу цінність для підприємства становлять так звані інноваційні працівники, до компетенцій яких належать творчі здібності, оригінальність ідей, креативність, нестандартні підходи до вирішення професійних завдань. Відповідно до цих тенденцій виникла специфічна галузь менеджменту - креативний менеджмент, який спрямований на формування, утримання та розвиток креативних працівників.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5010
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kreatyvnyy menedzhment.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.