Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5018
Title: Державне регулювання та інвестування економіки. 2 Модуль
Authors: Крилова, Ірина Георгіївна
Krylova, Irene
Христенко, Ольга Андріївна
Khristenko, Olga
Keywords: класифікація інвестицій
Амортизаційні відрахування
Позичкові джерела
обсяги інвестицій
темпи інфляції
Матеріальні активи
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Державне регулювання та інвестування економіки. 2 Модуль [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання / уклад. : І. Г. Крилова, О. А. Христненко. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 73 с.
Abstract: Метою дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5018
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derzhavne rehulyuvannya ta investuvannya ekonomiky. Modul_2_konspekt.pdf446,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.