Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5659
Title: Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Authors: Іванов, Геннадій Олександрович
Ivanov, Gennadiy
Полянський, Павло Миколайович
Polyansky, Pavlo
Степанов, Сергій Миколайович
Stepanov, Serhii
Баранова, Олена Володимирівна
Baranova, Olena
Keywords: вибір посадок з натягом
вибір посадок з зазором
вихідні дані для розрахунку
граничні розміри отвору
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання практичних занять студентами 3 курсу спеціальності 208 "Агроінженерiя" Галузь знань 20 - "Аграрні науки та продовольство" денної та заочної форми навчання / уклад. Г. О. Іванов, П. М. Полянський, С. М. Степанов, О. В. Баранова. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 100 с.
Abstract: Згідно з програмою курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” практичні роботи повинні охватити такі основні розділи: Основні поняття про взаємозамінність. Система допусків і посадок гладких циліндричних з’єднань. Розрахунок і вибір посадок гладких циліндричних з’єднань. Визначення елементів з’єднання, які підлягають селективній збірці. Допуски й посадки з’єднань вальниць кочення. Допуски й посадки шпонкових з’єднань. Допуски й посадки шліцьових з’єднань. Допуски й посадки нарізних з’єднань. Розмірні ланцюги. Універсальні і спеціальні засоби вимірювання. Для цього студентам пропонується 10 завдань.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5659
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vzayemozaminnist, standartyzatsiya ta tekhnichni vymiryuvannya.pdf1,92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.