Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5661
Title: Аграрна політика
Authors: Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Shebanina, Elena
Клочан, Віра Павлівна
Klochan, Vera
Ручинська, Наталія Сергіївна
Ruchinskaya, Natali
Клочан, Ірина Володимирівна
Klochan, Irina
Тищенко, Світлана Іванівна
Tischenko, Svetlana
Могильницька, Алла Миколаївна
Mohyl'nyts'ka, Alla
Хилько, Іван Іванович
Khilko, Ivan
Keywords: реалізація аграрної політики держави
принципи аграрної політики
регулювання аграрного виробництва
сільськогосподарська продукція
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Аграрна політика [Електронний ресурс] : методичні вказівки та завдання для виконання контрольних робіт для здобувачів вищої освітиосвітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент"заочної форми навчання / уклад. О. В. Шебаніна, В. П. Клочан, І. В. Клочан, А. М. Могильницька, Н. С. Ручинська, І. І. Хилько. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 59 с.
Abstract: Вивчення навчальної дисципліни «Аграрна політика» сприятиме підви- щенню рівня загальноекономічної підготовки фахівців, формуванню у них навичок науково-аналітичного опрацювання проблем аграрного сектору з позиції загальнодержавних інтересів та інтересів сільськогосподарських виробників, дає можливість опанувати теоретичні підходи до розробки та реалізації комплексу заходів щодо регулювання і підтримки аграрного сектору, з іншого – дає підстави осмислити і оцінити практичні дії державних структур на конкретному історичному етапі життя країни.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5661
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ahrarna polityka.pdf489,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.