Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5762
Title: Експлуатація та технічний сервіс техніки в АПК
Authors: Марченко, Дмитро Дмитрович
Marchenko, Dmytro
Артюх, Віталій Олександрович
Artuykh, Vitaliy
Лимар, Олександр Олександрович
Lymar, Oleksandr
Keywords: Операційна карта
Питомий тяговий опір
допустимі швидкості руху
Енергетичні параметри
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Експлуатація та технічний сервіс техніки в АПК [Електронний ресурс] : довідкові матеріали до виконання практичних робіт (Модуль 2) для здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання для АПВ" денної форми навчання / уклад. : Д. Д. Марченко, В. О. Артюх, О. О. Лимар. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 126 с.
Abstract: Довідкові матеріали призначені для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти з дисципліни «Експлуатація та технічний сер- віс техніки в АПК» в процесі вивчення лекційного курсу, набуття ними практичних навиків по комплектуванню машинно-тракторних агрегатів
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5762
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspluataciya ta texnichnyj servis texniky v APK_dovidkovi.pdf1,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.