Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6024
Title: Психологія трудових відносин
Authors: Веліховська, Алла Борисівна
Velikhovska, Alla
Keywords: психологічні знання
професійне самовдосконалення
профілактика конфліктів
вирішення конфліктних ситуацій
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Психологія трудових відносин [Електронний ресурс] : метод. реком. з вивчення та виконання контрольних робіт для здобувачів вищої освіти освітньої спеціальності 204 - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" освітнього ступеня "Магістр" денної та заочної форм навчання / уклад. А. Б. Веліховська. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 52 с.
Abstract: Соціально-трудові відносини являють собою комплекс взаємовідносин між найманими працівниками, роботодавцями держави, їх представниками, націлених на забезпечення високого рівня та якості життя людини, трудового колективу й суспільства в цілому. Розвиток будь-якого підприємства напряму залежить від степеню використання особистісного потенціалу людини, його накопиченого ділового досвіду. Але цього для сучасного керівника недостатньо. Тому в останнє десятиліття зростає роль фундаментальної освіти менеджерів будь-якого рівня в області психологічних аспектів трудових відносин. В умовах ринку успіх ділової людини на 85% визначається його комунікативними якостями і здатністю вирішувати питання трудових відносин і лише на 15% – професійними знаннями.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6024
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psykholohiia trudovykh vidnosyn.pdf455,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.