Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6025
Title: Декоративна дендрологія та квітникарство
Authors: Миколайчук, Віра Георгіївна
Mikolajchuk, Vira
Чернова, Анастасія Валеріївна
Chernova, Anastasiya
Keywords: життєві форми деревних рослин
садово-паркове господарство
будова пагона
якості крони
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Декоративна дендрологія та квітникарство [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних робіт з визначення декоративності трав'янистих та деревних рослин для здобувачів вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання / уклад. В. Г. Миколайчук, А. В. Чернова. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 60 с.
Abstract: Особливістю декоративної дендрології та квітникарства є вивчення декоративних деревних і трав’янистих рослин, які мають оригінальну будову крони, текстуру кори, листків, красиві та різноманітні квітки, тривале і рясне квітування та здатність виживання в умовах інтенсивного антропогенного навантаження. За сучасних умов бурхливого житлового і промислового будівництва, суцільної урбанізації, розширення видобутку й переробки корисних копалин особливої актуальності набуває проблема оптимізації міських територій. Вирішення цієї проблеми крім інших заходів передбачає створення у населених пунктах стабільного рослинного покриву, складовою частиною якого є деревні і трав’янисті рослини. Методичні рекомендації включають сучасні уявлення про декоративну дендрологію та квітникарство як науку, закономірності формування декоративними рослинами нової якості оточення людини, особливості їх адаптивних реакцій і можливості їх практичного використання, загальні поняття і базові методичні прийоми дослідження декоративності рослин, його формування.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6025
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dekoratyvna dendrolohiia ta kvitnykarstvo.pdf3,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.