Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6084
Title: Наскрізна практика
Authors: Ключник, Альона Володимирівна
Klyuchnik, Alena
Гончаренко, Ірина Василівна
Honcharenko, Iryna
Прогонюк, Людмила Юріївна
Progoniuk, Lyudmila
Гусенко, Анжела Анатоліївна
Husenko, Anzhela
Галунець, Наталія Іванівна
Galunets, Natalia
Keywords: Практика з фаху
Переддипломна практика
Електронне врядування
керівництво практикою
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Наскрізна практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки щодо виконання програми наскрізної практики для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" / уклад. : А. В. Ключник, І. В. Гончаренко, Л. Ю. Прогонюк, А. А. Гусенко, Н. І. Галунець. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 37 с.
Abstract: Основна мета наскрізної програми практики полягає у чіткому плануванні та регламентуванні діяльності студентів-практикантів і керівників. Програма передбачає планове, поетапне засвоєння студентами практичних і професійних навичок і застосування в реальних умовах теоретичних знань, отриманих при вивченні дисциплін для професійної підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6084
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naskrizna praktyka.pdf330,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.