Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6204
Title: Державний фінансовий контроль
Authors: Галкін, Василь Васильович
Galkin, Vasiliy
Issue Date: 2019
Citation: Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс] : робочий зошит для виконання практичних завдань здобувачами ступеня вищої освіти "магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання / уклад. В. В. Галкін. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 38 с.
Abstract: Метою вивчення дисципліни «Державний фінансовий контроль» є набуття теоретичних та практичних навичок щодо організації та здійснення державного фінансового контролю. Під час засвоєння даної дисципліни, користуючись робочим зошитом та базою «Законодавство України» - офіційний веб-портал Верховної Ради України (www.rada.gov.ua), здобувачі вищої освіти застосовують у практичній діяльності сучасні форми і методи контролю. Виконання завдань базується на матеріалах лекційного курсу державного фінансового контролю, законодавчо-нормативних актах, а також на вирішенні ситуаційних задач. На початку кожної теми, стисло наводяться основний її зміст, запропоновані завдання для перевірки теоретичного та практичного матеріалу, питання для самостійного опрацювання тем.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6204
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derzhavnyj finansovyj kontrol.pdf298,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.