Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6328
Title: Фізика: модуль 3. "Молекулярна фізика"
Authors: Вахоніна, Лариса Володимирівна
Vakhonina, Larysa
Власенко, Лариса Сергіївна
Vlasenko, Larysa
Keywords: Визначення коефіцієнта в'язкості рідини
Визначення вологості атмосферного повітря
Вимірювання коефіцієнта лінійного розширення
відношення молярних теплоємкостей
Issue Date: 2019
Citation: Фізика: модуль 3. "Молекулярна фізика" [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт здобувачами ступеня вищої освіти "бакалавр" спеціальностей: 208 "Агроінженерія",015 "Професійна освіта",141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / уклад. Л. В. Вахоніна, Л. С. Власенко. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 42 с.
Abstract: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни фізика Модуль – 3 «Молекулярна фізика» мають своєю метою допомогти здобувачам вищої освіти у виконанні лабораторних робіт і більш глибшому засвоєнню основних фізичних методів і законів, вони містять опис з лабораторних робіт з розділу «Молекулярна фізика». Кожна лабораторна робота складається: з назви та мети роботи, короткого вступу, переліку необхідних приладів та матеріалів, коротких теоретичних даних, методики виконання роботи, форми запису експериментальних результатів, визначення точності експерименту, контрольних питань та тестових питань для захисту лабораторних робіт.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6328
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FIzyka_Modul_3.pdf599,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.