Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6330
Title: Діагностування енергообладнання
Authors: Кошкін, Дмитро Леонідович
Koshkin, Dmitriy
Садовий, Олексій Степанович
Sadovoy, Oleksiy
Тимченко, Микола Васильович
Keywords: Експлуатаційна надійність
Технічна система
Розрахунок надійності системи
Issue Date: 2019
Citation: Діагностування енергообладнання [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / уклад. Д. Л. Кошкін, О. С. Садовий, М. В. Тимченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 73 с.
Abstract: Технічна система (ТС) – це сукупність спільно діючих об'єктів (елементів), призначена для виконання певної функції (функції за призначенням, цільової функції). Будь-який об'єкт в свою чергу може розглядатися як ТC. Елементи, з яких складається система, можуть бути відновлюваними і невідновлюваними. В невідновлюваних системах елемент функціонує до першої відмови, після чого підлягає заміні, відновлюваний елемент при відмові може бути відновлений і продовжувати функціонувати (зазвичай відновлювані елементи оснащуються пристроями щодо попередження та виявлення відмови). Якість ТС визначається відповідністю сукупності таких її показників, як технічні параметри, конструктивні особливості, енергетична ефективність, надійність, дизайн, технологічність, уніфікація, економічність, габарити і вага тощо, вимогам споживача. Надійність – властивість об'єкта (ТС) зберігати в часі у встановлених межах значення параметрів, що характеризують здатність виконувати функції в заданих режимах за умов застосування, технічного обслуговування, зберігання і транспортування відповідно до нормативно- технічної документації (НТД) або, більш просто: Надійність – це здатність ТС (об'єкта, виробу, пристрою) виконувати цільову функцію при встановлених нормативно-технічною документацією (НТД) умовах в процесі експлуатації, зберігання і транспортування.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6330
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diahnostuvannia_enerhooobladnannia.pdf497,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.