Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6356
Title: Аналіз господарської діяльності
Authors: Вишневська, Ольга Миколаївна
Vishnevskaya, Olga
Бобровська, Надія Володимирівна
Bobrovska, Nadiya
Клочан, Віра Павлівна
Klochan, Vira
Keywords: аналіз у системі управління
економічні явища
функціонування підприємства
економічний потенціал
Issue Date: 2019
Citation: Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : робочий зошит для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальностей 071 "Облік і оподаткування" і 072 "Фінанси, банківська справа і страхування" денної форми навчання / уклад. О. М. Вишневська, Н. В. Бобровська, В. П. Клочан. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 99 с.
Abstract: Основною метою вивення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» є навчити здобувачів вищої освіти використовувати методи аналізу з метою аналітичної оцінки існуючого стану економіки підприємства, його виробничого потенціалу, виконання договірних зобов’язань, реалізації продукції, ефективності господарювання для виявлення і мобілізації наявних внутрішньогосподарських резервів, формування у майбутніх фахівців аналітичного мислення.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6356
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analiz hospodarskoi diialnosti.pdf733,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.