Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6364
Title: Математична обробка геодезичних вимірів
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Shebanin, Vyacheslav
Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Shebanina, Elena
Атаманюк, Ігор Петрович
Atamanyuk, Igor
Шептилевський, Олексій Вікторович
Sheptilevskiy, Aleksey
Цепуріт, Олена Вікторівна
Tsepurit, Elena
Богданов, Сергій Іванович
Bogdanov, Sergey
Бойчук, О. В.
Boichuk, O.V.
Keywords: незалежні випробування
Елементи математичної статистики
Похибка функції
Issue Date: 2019
Citation: Математична обробка геодезичних вимірів [Електронний ресурс] : завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" денної форми навчання / уклад. : В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, І. П. Атаманюк, О. В. Шептилевський, О. В. Цепуріт, С. І. Богданов, О. В. Бойчук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 32 c.
Abstract: Математична обробка геодезичних вимірів – дисципліна, що вивчає математичні методи обробки, які застосовуються з метою отримання надійних кількісних та якісних характеристик результатів геодезичний вимірів та їх функцій. Дані методичні рекомендації складено у відповідності до програми з цієї дисципліни в межах годин запланованих на вивчення дисципліни в 4-му семестрі. Математична обробка виміряних величин спирається на потужний апарат теорії ймовірностей, математичної статистик, лінійної алгебри, математичного аналізу функції.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6364
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matematychna obrobka heodezychnykh vymiriv.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.