Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6411
Title: Механізм управління екологічною безпекою об’єктами господарювання на засадах маркетингу
A mechanism for managing the environmental safety of business entities on a marketing basis
Authors: Курепін, Вячеслав Миколайович
Іваненко, Валерія Сергіївна
Kurepin, Vyacheslav
Ivanenko, Valeriy
Keywords: екологічна ситуація
маркетинг
управління
інформаційна відкритість
об’єкт господарювання
природне середовище
environmental situation
marketing
management
information openness
facility
natural environment
Issue Date: 2019
Citation: Курепін В. М. Механізм управління екологічною безпекою об’єктами господарювання на засадах маркетингу / В. М. Курепін, В. С. Іваненко // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні, євроінтеграційні аспекти : матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Миколаїв, 20-21 листопада 2019р. – Миколаїв : МНАУ, 2019.
Abstract: В статті звернена увага на деякі питання екологічної стратегії об’єктів господарювання, планування та здійснення природоохоронної діяльності, раціонального використання природних ресурсів та підвищення рівня екологічної безпеки підприємств, впровадження системи екологічного менеджменту.
The article focuses on some issues of the environmental strategy of business entities, planning and implementation of environmental activities, rational use of natural resources and improving the level of environmental safety of enterprises, the implementation of environmental management.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6411
Appears in Collections:Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні, євроінтеграційні аспекти - 2019
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)
Статті студентів МНАУItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.