Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6416
Title: Психолого-педагогічні методи формування креативного мислення в майбутніх інженерів-педагогів
Other Titles: Psychological-pedagogical methods of forming creative thinking in future engineers-educators
Authors: Курепін, Вячеслав Миколайович
Kurepin, Vyacheslav
Іваненко, Валерія Сергіївна
Ivanenko, Valeriy
Keywords: активізація навчання
креативне мислення
інженери-педагоги
оптимізація
інтелектуальні ігри
освітній процес
activation of training
creative thinking
engineers-educators
optimization
intellectual games
educational process
Issue Date: 2019
Citation: Курепін В.М. Психолого-педагогічні методи формування креативного мислення в майбутніх інженерів-педагогів / В. М. Курепін, В. С. Іваненко // Осінні наукові читання : матеріали XXIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, секція № 10. Педагогічні науки, м. Тернопіль, 27 листопада 2019 р. - Тернопіль : ГО «Наука та освіта без кордонів», 2019.
Abstract: В статі розглянуто проблеми підвищення якості освіти при підготовці інженерів педагогів. Визначено, що для підвищення якості освіти необхідно залучати креативні методи навчання в освітній процес. В роботі наголошується, що підвищення ефективності традиційної системи відбувалося передусім шляхом упровадження нових підходів до методики проведення лекцій, семінарів, практичних занять, зокрема впровадження креативних методів в навчальний процес
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6416
Appears in Collections:Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Курепін В.М., Іваненко В.С.pdf106,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.