Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6518
Title: Закордонна практика
Authors: Дубініна, Марина Вікторівна
Dubіnіna, Marina
Потриваєва, Наталя Володимирівна
Potryvaieva, Natalya
Ксьонжик, Ірина Володимирівна
Ksyonzhik, Iryna
Козаченко, Лілія Анатоліївна
Kozachenko, Liliya
Сирцева, Світлана Володимирівна
Syrtseva, Svitlana
Чебан, Юлія Юріївна
Cheban, Julyja
Кузьома, Віталій Вікторович
Kuz'oma, Vitaliy
Лагодієнко, Наталія Володимирівна
Lagodiienko, Nataliia
Костирко, Алла Георгіївна
Kostyrko, Alla
Лугова, Ольга Іванівна
Lugova, Olga
Пісоченко, Тетяна Сергіївна
Pisochenko, Tetyana
Галкін, Василь Васильович
Halkin, Vasyl
Keywords: виробнича практика за кордоном
набуття практичного досвіду
складання фінансової звітності на підприємстві
практика за кордоном
Issue Date: 2020
Citation: Закордонна практика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації щодо проходження практики та підготовки звіту здобувачами вищої освіти спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання / уклад. : М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва, І. В. Ксьонжик [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 24 с.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6518
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakordonna praktyka.pdf367,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.