День Землі - Earth Day (круглий стіл) Community home page


Редакційна колегія


Головний редактор: О.М. Вишневська – д-р екон. наук, професор, декан обліково-фінансового факультету


Заступники головного редактора: Н.В. Бобровська – канд. екон. наук, старший викладач кафедри обліку і оподаткування, секретар круглого столу


Відповідальний секретар: О.О. Чабаненко – спеціаліст І категорії обліково-фінансового факультету

Browse