Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8072
Title: Інженерна та комп'ютерна графіка
Authors: Бабенко, Дмитро Володимирович
Babenko, Dmytro
Доценко, Наталія Андріївна
Dotsenko, Nataliya
Горбенко, Олена Андріївна
Gorbenko, Elena
Степанов, Сергій Миколайович
Stepanov, Serhii
Issue Date: 2020
Citation: Бабенко Д. В., Доценко Н. А., Горбенко О. А., Степанов С. М. Інженерна та комп'ютерна графіка : практикум для навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища : навч. посіб. / за ред. Д. В. Бабенка. Миколаїв : МНАУ, 2020. 256 с
Abstract: В навчальному посібнику представлено основи інженерної та комп'ютерної графіки, загальні стандарти та методи представлення зображень, принципи роботи із засобами проектування. Теоретичний матеріал дисципліни, методики виконання задач, контрольні питання та завдання для практичних та самостійних робіт доповнені засобами інформаційно-освітнього середовища: мультимедійними презентаціями до лекцій, тестовими навчальними тренажерами та аудіовізуальними інструкціями до роботи із системами автоматизованого проектування. Розроблений для закладів вищої освіти III і IV рівнів акредитації, фахівців, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8072
Appears in Collections:Навчальні посібники (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inzhenerna ta kompiuterna hrafika.pdf12,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.