Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8127
Title: Технології та інформаційні засоби захисту населення
Other Titles: Technologies and information means of protection of the population
Authors: Курепін, Вячеслав Миколайович
Грененко, Дмитро Андрійович
Kurepin, Vyacheslav
Grenenko, Dmitry
Keywords: Інтернет-джерела
світобачення
оповіщення
інформування населення
надзвичайний стан
захист населення
надзвичайні ситуації
Internet sources
worldviews
alerts
public information
state of emergency
public protection
emergencies
Issue Date: 2020
Citation: Курепін В. М., Грененко Д. А. Технології та інформаційні засоби захисту населення // Актуальні проблеми життєдіяльності людини в сучасному суспільстві : тези доповідей здобувачів вищої освіти інженерно-енергетичного факультету та інших учасників освітнього процесу за результатами тематичного «круглого столу» на інженерно-енергетичному факультеті, м. Миколаїв, 18-20 листопада 2020 р. Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2020. С. 74-77.
Abstract: Головна небезпека надзвичайного стану полягає у раптовості та стихійності, які провокують негативні наслідки. Для підприємств з потенційно небезпечними виробничими процесами гостро стоять питання, пов’язані з необхідністю запобігти паніці, викликаній раптовістю, підготувати себе й інших до неминучого і, можливо, дуже небезпечного повороту розвитку природної стихії чи техногенного катаклізму. Сьогодні актуальність захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій своєчасним оповіщенням й інформуванням населення про НС обумовлена величезними масштабами наслідків аварій, катастроф та стихійних лих для запобігання та ліквідації яких потрібні зосередження зусиль всієї держави, організація взаємодії різних органів управління, сил і засобів цивільного захисту.
The main danger of a state of emergency is suddenness and spontaneity, which provoke negative consequences. For companies with potentially dangerous production processes, the issues related to the need to prevent panic caused by suddenness, to prepare themselves and others for the inevitable and perhaps very dangerous turn of the natural disaster or man-made cataclysm are acute. Today, the urgency of protecting the population and territories from emergencies by timely notification and informing the public about emergencies is due to the huge scale of the consequences of accidents, catastrophes and natural disasters.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8127
Appears in Collections:Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності людини в сучасному суспільстві - 2020
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)
Статті студентів МНАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
74-77.pdf264,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.