Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8201
Title: Деякі аспекти проблеми вирощування якісної рослинницької продукції при застосуванні мінеральних добрив
Other Titles: Some aspects of the problem of growing quality crop products using mineral fertilizers
Authors: Курепін, Вячеслав Миколайович, науковий керівник
Kurepin, Vyacheslav, scientific director
Бурцева, Поліна Михайлівна
Burtseva, Polina
Keywords: Трансформаційні процеси
аграрний сектор
порушення технології
забруднення
збереження й охорона грунтів
Transformation processes
agricultural sector
violation of technology
pollution
preservation and protection of soils
Issue Date: 2020
Citation: Бурцева П. М. Деякі аспекти проблеми вирощування якісної рослинницької продукції при застосуванні мінеральних добрив // Глобальні цілі сталого розвитку – безпека світу, соціально-економічні та екологічні прояви, можливості активізації партнерства : тези доповідей - здобувачів вищої освіти денної й заочної форм навчання за результатами щорічного тематичного «круглого столу» на обліково-фінансовому факультеті, м. Миколаїв, 12 листопада 2020 р. Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2020.С. 14 – 15.
Abstract: Угода про асоціацію України з Євросоюзом приділяє значну увагу питанням захисту довкілля й посиленню природоохоронної діяльності. Відповідно до Додатку ХХХ угоди Україна зобов’язується наблизити своє законодавство до законодавства ЄС, що безпосередньо стосуватиметься підприємств, чия робота тим чи іншим чином впливає на навколишнє природне середовище. З розвитком технологій і збільшенням швидкостей людина стала набагато сильніше впливати на навколишнє середовище.
The Association Agreement between Ukraine and the European Union pays considerable attention to environmental protection and strengthening environmental protection. According to Annex XXX of the agreement, Ukraine undertakes to approximate its legislation to EU legislation, which will directly apply to companies whose work in one way or another affects the environment. With the development of technology and increasing speeds, man has become much more influential on the environment.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8201
Appears in Collections:Глобальні цілі сталого розвитку - безпека світу, соціально-економічні та екологічні прояви, можливості активізації партнерства - 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14-15.pdf276,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.