Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/832
Title: Відродження молочного скотарства – шлях до стабілізації і нарощування виробництва молока в регіоні
Возрождение молочного животноводства – путь к стабилизации и наращиванию производства молока в регионе
Revival of dairy farming - a way to stabilize and increase milk production in the region
Authors: Іваненко, Тетяна Яківна
Иваненко, Татьяна Яковлевна
Ivanenko, Tetyana
Keywords: норми споживання
ефективне функціонування
продовольча безпека
кормовиробництво
об'ємні корми
молочне скотарство
обслуговуючи кооперативи
господарства населення
нормы потребления
эффективное функционирование
продовольственная безопасность
кормопроизводство
объемистые корма
молочное скотоводство
обслуживающие кооперативы
хозяйства населения
consumption rates
effective functioning
food security
fodder
bulk feed
dairy cattle
service cooperatives
farms
Issue Date: 2010
Citation: Іваненко Т. Я. Відродження молочного скотарства – шлях до стабілізації і нарощування виробництва молока в регіоні / Т. Я. Іваненко // Економіка: проблеми теорії та практики. ― Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. - Вип. 262, Т. VІ. ― С. 1487-1491.
Abstract: Досліджено сучасний стан та напрями відродження молочного скотарства в Миколаївській області. Обґрунтовано необхідність інтенсивного розвитку виробництва об'ємних кормів для забезпечення ними поголів'я корів в господарствах населення на основі створення і розвитку обслуговуючих кооперативів в сільській місцевості.
Исследовано современное состояние и направления возрождения молочного скотоводства в Николаевской области. Обоснована необходимость интенсивного развития производства объемных кормов для обеспечения ими поголовья коров в хозяйствах населения на основе создания и развития обслуживающих кооперативов в сельской местности.
The current state and direction of the revival of dairy cattle in the Mykolaiv region. The necessity of intensive development of the production volume of feed for their herd of cows on farms through the creation and development of the service cooperatives in rural areas.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/832
Appears in Collections:Статті (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья.pdf179,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.