Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8331
Title: Вирощування пшениці озимої на зрошенні на засадах біологізації
Other Titles: Growing winter wheat on irrigation on the basis of biologization
Authors: Гамаюнова, Валентина Василівна
Карпенко, Микола Дмитрович
Хоненко, Любов Григорівна
Коваленко, Олег Анатолійович
Корхова, Маргарита Михайлівна
Чернова, Анастасія Валеріївна
Пилипенко, Тетяна Василівна
Бакланова, Тетяна Вікторівна
Федорчук, Михайло Іванович
Дробітько, Антоніна Вікторівна
Вожегова, Раїса Анатоліївна
Писаренко, П. В.
Коковіхін, Сергій Вікторович
Gamayunova, Valentina
Karpenko, Mykola
Khonenko, Lyubov
Kovalenko, Oleg
Korkhova, Margaryta
Chernova, Anastasia
Pylypenko, Tetyana
Baklanova, Tetyana
Fedorchuk, Mikhail
Drobitko, Antonina
Vozhegova, Raisa
Pisarenko, P. V.
Kokovikhin, Sergey
Keywords: пшениця озима
зрошення
біологізація
урожайність зерна
якість зерна
winter wheat
irrigation
biologization
grain yield
grain quality
Issue Date: 2019
Citation: Вирощування пшениці озимої на зрошенні на засадах біологізації : науково-практичні рекомендації / В. В. Гамаюнова та ін. Миколаїв : МНАУ, 2019. 40 с.
Abstract: Висвітлені результати досліджень з розробки та удосконалення системи агротехнологічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності, економічної і енергетичної ефективності вирощування пшениці озимої в умовах зрошуваного землеробства за рахунок нормування агроресурсів, ресурсозбереження та моделювання продукційних і виробничих процесів.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8331
Appears in Collections:Статті (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
реком пшениця зрошення-конвертирован.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.