Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9044
Title: Глобальні зміни клімату – потепління
Authors: Вишневська, Ольга Миколаївна, науковий керівник
Vishnevskaya, Olga, scientific director
Жовта, Н. А.
Zhovta, N.
Issue Date: 2021
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Description: Жовта Н. А. Глобальні зміни клімату – потепління // Глобальні виклики, загрози опустелювання територій, міжнародні зобов‘язання : тези доповідей здобувачів вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної й заочної форм навчання та інших учасників освітнього процесу за результатами щорічного тематичного «круглого столу» на обліково-фінансовому факультеті, м. Миколаїв, 22 березня 2021 року. Миколаїв : МНАУ, 2021. C. 10-12.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9044
Appears in Collections:Глобальні виклики, загрози опустелювання територій, міжнародні зобов‘язання - 2021
Статті (Обліково-фінансовий факультет)
Статті студентів МНАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zb_2021_03.pdf495 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.