Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10463
Title: Агротехнології. Частина 2
Authors: Горбенко, Олена Андріївна
Gorbenko, Elena
Кім, Наталія Ігорівна
Kim, Nataliya
Пастушенко, Андрій Сергійович
Pastushenko, Andriy
Храмов, Микита Сергійович
Khramov, Mykyta
Норинський, Олексій Ігорович
Norinskiy, Aleksey
Issue Date: 2021
Citation: Агротехнології. Частина 2 : метод. реком. до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Молодший бакалавр" початкового рівня (короткий цикл) спеціальності 208 "Агроінженерія" денної форми навчання / уклад. О. А. Горбенко, Н. І. Кім, А. С. Пастушенко, М. С. Храмов, О. І. Норинський. Миколаїв : МНАУ, 2021. 72 с.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10463
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
agrotehnologiyi-2-mb-208.pdf2,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.