Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1061
Title: Вплив живої маси корів-матерів на ріст бугайців різних порід
Влияние живой массы коров-матерей на рост бычков разных пород.
The influence of live weight of mother-cows on the gobies growth of different breeds.
Authors: Підпала, Тетяна Василівна
Гребенюк, Наталія Вікторівна
Подпалая, Татьяна Васильевна
Гребенюк, Наталья Викторовна
Podpalaya, Tatiana
Grebenuk, Natalia
Keywords: Корови
бугайці
ріст
жива маса
приріст
вирощування
Коровы
бычки
рост
живая масса
прирост
выращивание
Сows
gobies
growth
live weight
gain
cultivationВикладено результати досліджень впливу живої маси корів-матерів на живу масу бугайців при народженні та інтенсивність їх росту. Встановлено, що від матерів з середньою і високою живою масою отримано бугайців з більшою живою масою, але нижчими показниками інтенсивності росту.
Issue Date: 2014
Citation: Підпала Т. В. Вплив живої маси корів-матерів на ріст бугайців різних порід / Т. В. Підпала, Н. В. Гребенюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. : Тваринництво. – 2014. – Вип. 3/1 (25). – С. 182-185.
Abstract: Викладено результати досліджень впливу живої маси корів-матерів на живу масу бугайців при народженні та інтенсивність їх росту. Встановлено, що від матерів з середньою і високою живою масою отримано бугайців з більшою живою масою, але нижчими показниками інтенсивності росту.
Изложены результаты исследований влияния живой массы коров-матерей на живую массу бычков при рождении и интенсивность их роста. Установлено, что от коров со средней и высокой живой массой получены бычки с высокой живой массой, но меньшими показателями интенсивности роста.
The results of studying of live weight of mother-cows influence on live weight of gobies at birth and the intensity of their growth were stated. It was determined that from cows with average and high live weight gobies with high live weight but with a slower growth rate indicators were obtained.
Description: Науковий керівник Підпала Тетяна Василівна
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1061
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Підпала_ Гребенюк_12.doc195 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.