Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11563
Title: Організація і методика аудиту
Authors: Дубініна, Марина Вікторівна
Dubinina, Maryna
Чебан, Юлія Юріївна
Cheban, Julyja
Сирцева, Світлана Володимирівна
Syrtseva, Svitlana
Issue Date: 2022
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Організація і методика аудиту : методичні рекомендації методичні рекомендації для виконання та захисту курсової роботи здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм здобуття вищої освіти / уклад. М.В. Дубініна, Ю.Ю. Чебан, С.В. Сирцева. Миколаїв : МНАУ, 2022. 42 с.
Description: Кафедра обліку і оподаткування
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11563
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dubinina-organizac-i-metod-auditu-kurs-2022.pdf419,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.