Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1749
Title: Технологія виробництва свинини в умовах ТОВ «Таврійські свині»
Технология производства свинины в условиях ООО «Таврийские свиньи».
Technology of production of pork in terms of LLC "Tavriyski svyni".
Authors: Топіха, Віра Сергіївна
Лихач, Вадим Ярославович
Топиха, Вера Сергеевна
Лихач, Вадим Ярославович
Topyha, Vera
Likhach, Vadym
Луговий, Сергій Іванович
Загайкан, Олександр Іванович
Луговой, Сергей Иванович
Загайкан, Александр Иванович
Lugovoy, Sergey
Zagaykan, Oleksandr
Шебанін, Петро Олексійович
Шебанин, Петр Алексеевич
Shebanin, Petro
Keywords: технологія
свині
порода
продуктивні якості
бонітування
технология
свиньи
продуктивные качества
бонитировка
pigs
breed
technology
productive
quality appraisal
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Технологія виробництва свинини в умовах ТОВ «Таврійські свині» / [В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий та ін.] // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. - Вип. 2 (84), Т. 2. – С. 48-54.
Abstract: Наведено продуктивні якості свиней української м’ясної породи (асканійського типу) та великої білої породи зарубіжної селекції в умовах ТОВ «Таврійські свині» Скадовського району Херсонської області. Впровадження інтенсивних елементів технології дало можливість отримати високі результати продуктивності тварин. Встановлено, що в племінному заводі ТОВ «Таврійські свині» розводять та вирощують такі породи свиней, які є не перевершеними за відтворювальними, відгодівельними та м’ясними якостями в умовах України. Галузь свинарства у господарстві стала рентабельною та конкурентоспроможною серед господарств області та країни.
Приведены продуктивные качества свиней украинской мясной породы (асканийского типа) и крупной белой породы зарубежной селекции в условиях ООО «Таврийские свиньи» Скадовского района Херсонской области. Внедрение интенсивных элементов технологии позволило получить высокие результаты продуктивности животных. Установлено, что в племенном заводе ООО «Таврийские свиньи» разводят и выращивают такие породы свиней, которые являются не превзойденными по воспроизводительным, откормочным и мясным качествам в условиях Украины. Отрасль свиноводства в хозяйстве стала рентабельной и конкурентоспособной среди хозяйств области и страны.
The article presents the productive qualities of pigs of the Ukrainian meat breed (Askania type) and large white breed of foreign breeding in conditions of LLC "Tavriyski svyni" Skadovsk and Kherson regions. The introduction of intensive technology allowed us to obtain good results productivity of animals. It is established that in the breeding factory LLC "Tavriyski svyni" are bred and grown such breeds of pigs that are unsurpassed in the reproductive, fattening and meat quality in Ukraine.. Branch of pig on the farm has become a cost-effective and competitive economy of the region and the country.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1749
Appears in Collections:Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2015. - Вип. 2 (84). - Т. 2.
Статті (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
n84v2r2015t2topiha.pdf598,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.