Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2052
Title: Англійська мова
Authors: Заскалєта, Світлана Григорівна
Заскалета, Светлана Григорьевна
Zaskalеta, SvItlana
Keywords: англійська мова
професійне спілкування
аналітичне читання
комунікативна компетенція
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. реком. для самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання / уклад. С. Г. Заскалєта. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 62 с.
Description: Основними завданнями методичних рекомендацій є формування у студентів умінь і навичок для практичного володіння діловою іноземною мовою під час усного та письмового професійного спілкування у конкретній галузі, користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики, перекладу з іноземної мови на рідну текстів професійного спрямування
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2052
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет культури і виховання)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anhliyska_mova.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.