Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2074
Title: Машини і обладнання та їх використання в тваринництві
Authors: Горбенко, Олена Андріївна
Горбенко, Елена Андреевна
Gorbenko, Elena
Храмов, Микита Сергійович
Храмов, Никита Сергеевич
Khramov, Mykyta
Пастушенко, Андрій Сергійович
Пастушенко, Андрей Сергеевич
Pastushenko, Andriy
Стрельцов, Володимир Вадимович
Стрельцов, Владимир Вадимович
Streltsov, Vladimir
Норинський, Олексій Ігорович
Норинский, Алексей Игоревич
Norinskiy, Aleksey
Кім, Наталія Ігорівна
Ким, Наталия Игоревна
Kim, Nataliya
Keywords: ефективність виробництва
Індустріалізація сільського господарства,
інтенсифікація тваринництва
технічне оснащення ферм
Конструктивно-функціональна схема машин
технологічні характеристики машин
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Машини і обладнання та їх використання в тваринництві [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання лабораторних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму:6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"денної та заочної форм навчання / уклад. О. А. Горбенко, М. С. Храмов, А. С. Пастушенко, В. В. Стрельцов, О. І. Норинський, Н. І. Кім. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 20 с.
Abstract: При розробці і обґрунтуванні системи машин передбачено: впровадження прогресивних технологій, що забезпечують підвищення продуктивності тварин і птиці, економне використання кормів, електроенергії, палива і інших матеріалів; поліпшення умов праці в тваринництві та птахівництві, збереження навколишнього середовища, раціональне використання органічних добрив для підвищення родючості ґрунтів. Важливе значення в підвищенні якості та обсягу виробленої продукції, а також зниження її собівартості має правильний підбір кормороздавачів для годування тварин, створення оптимального мікроклімату в приміщенні, правильне, якісне і своєчасне харчування, своєчасне видалення гною з приміщення.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2074
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mashyny_i_obladnannya_ta_yikh_vykorystannya_v_tvarynnytstvi.pdf589,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.