Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2134
Title: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Сиренко, Наталья Николаевна
Sirenko, Natalya
Баришевська, Інна Володимирівна
Барышевская, Инна Владимировна
Baryshevska, Inna
Щербина, Юлія Олегівна
Щербина, Юлия Олеговна
Scherbina, Djulia
Keywords: бухгалтерський облік
управління підприємством
ціноутворення
принципи
бухгалтерська звітність
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: . Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Електронний ресурс] : курс лекцій / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська, Ю. О. Щербина. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 130 с.
Description: Курс лекцій розроблено відповідно до типової навчальної програми для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів 3 та 4 рівнів акредитації. Практичні заняття націлені на вивчання здобувачами вищої освіти питань з обліку банківських операцій і внутрішньогосподарського обліку.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2134
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUKhHALTERSKYY_OBLIK_V_UPRAVLINNI_PIDPRYYeMSTVOM.pdf2,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.